Míla

Míla

Míla
Stránky pro Vás do roku 2012 připravovala Milada Huláková, předsedkyně Osadního výboru, spolupracovnice MAS Český les a bývalá členka Občanského sdružení Holostřevy,tel:605105183, email: milada.hulakova@seznam.cz
Kamila

Kamila

Kamila
Od roku 2013 pro vás tyto webové stránky připravuje Kamila Aubrechtová, členka Osadního výboru Holostřevy a Občanského sdružení Holostřevy, tel. 603 189 134, email: tadylka@seznam.cz

Záhlaví stránek

Historie obce

Jméno vsi Holostřevy, ležící 11 kilometrů jihozápadně od města Stříbra, česky jinak
také Holočrewi, Holostriewi, Holostržewy, Holostrziwy, Holostrzieby, německy Hollezrieb,
lidově Huleströi, Holletrzieb, Holetrzied, Holostrow, latinsky Holocrewi, Holocheui,
Holostrziew, Holostrzieb, Holostrzewy, Holotrzeywy si je možné vykládat dvěma způsoby.
Podle prvního stojí za vznikem místního jména Holostřevy odvozenina od slovního spojení
„ves lidí s holými střevy“. Pod pojmem střevo si je nutné představit nejen orgán, ke kterému
se toto pojmenování váže v současnosti, nýbrž také podbřišek, břicho samotné atd, jako ve
staroslověnském črêvo. Druhý způsob uvozuje, že název Holostřevy vznikl zkrácením ze slov
„ves lidí bez střevíců“ (bez obuvi, bosých) podle staroslověnského črêvьj, později
staročeského čřěví, dále třěví, třěvíc a nakonec střevíc. Oba uvedené způsoby se ovšem
shodují v závěru, že slovo Holostřevy vyjadřuje výsměšnou přezdívku zřejmě podle nějaké
komické události.
První zmínka o vsi pochází z roku 1186, kdy Holostřevy patřily do majetku
kladrubského kláštera. Jako téměř většina klášterního majetku tohoto období, stala se taktéž
ves Holostřevy předmětem častých zástav. Již v roce 1422 dostal Hynek ze Švamberka ves
Holostřevy od kladrubského opata oplátkou za neschopnost kláštera dostát svým finančním
závazkům vůči jeho osobě. Po roce 1431, kdy Hynek zemřel, postihl jeho majetky rozvrat a
ves tak zřejmě střídala rychle své majitele, dokud v roce 1455 neskončila v držení města
6
Stříbra. Roku 1476 vyplatil Holostřevy Bohuslav ze Švamberka, a tím je připojil k borskému
panství. Rod pánů ze Švamberka si ves podržel po delší čas, neboť v roce 1513 udělil král
Vladislav bratrům Kryštofovi a Janovi ze Švamberka právo výběru cla na jejím území.
Švamberkové zůstali výlučnými vlastníky Holostřev téměř po celé 16. století. Právě koncem
16. století zakoupili ves páni ze Schirdingu se sídlem v Ošelíně. Po roce 1623 však
Schirdingové o svůj majetek přišli nuceným odprodejem a Holostřevy se znovu ocitly pod
správou pánů ze Švamberka. O rok později byly Holostřevy vráceny kladrubskému klášteru.
Vlastnický poměr kladrubského kláštera ke vsi Holostřevy přetrval do doby, než došlo k jeho
zrušení.
Ve druhé polovině 18. století, přesněji 5. listopadu 1785, byl zrušen klášter v
Kladrubech a jeho majetek převzal Náboženský fond.
V roce 1825 došlo k vyhlášení dražby budov a majetku bývalého kláštera v Kladrubech.
Kupcem panství se stal Alfréd kníže Windischgrätz, generálmajor císařského vojska a
současně majitel nedalekého panství Tachov, který získal ještě další, rozsáhlé dominium za
zlomek jeho skutečně hodnoty.
Po získání vlastní samosprávy v roce 1850 zůstaly Holostřevy nadále součástí
velkostatku Kladruby, který patřil knížecímu rodu Windischgrätzů. Tento stav setrval do roku
1945.
Do roku 1862 patřily Holostřevy pod Krajský úřad v Plzni a od roku 1850 přešla obec
pod nově zřízené Okresní hejtmanství v Plzni. Zároveň se vznikem politických okresů
vznikly v roce 1850 i okresy soudní. Obec Holostřevy se stala součástí nově vzniklého
soudního okresu Stříbro (v němž zůstala až do roku 1945). V roce 1850 tam rovněž přesídlila
správa pozemkových knih a daňových záležitostí, kterou dosud vykonávala vrchnostenská
kancelář v Kladrubech. Při další reorganizaci správy v roce 1855 byla sloučena politická a
soudní správa a vznikl Smíšený okresní úřad Stříbro, jehož součástí byla také obec
Holostřevy. K definitivnímu rozdělení politické a soudní správy došlo v roce 1868, kdy
vzniklo Okresní hejtmanství ve Stříbře. Po připojení okresu Stříbro k německé „Třetí říši“
spravoval obec tzv. Landrát ve Stříbře.
V roce 1939 měla obec na 90 domů a kolem 350 obyvatel. Jistě se nemusí připomínat, že obyvatelé byli převážně německé národnosti. S koncem války obyvatel značně ubylo a s tím postupně i domů.
Tam, kde je dnes mezi domy větší prostor, tam pravděpodobně dříve stál dům či stodola. Staré ustoupilo novému a potřebám hospodařit při domě.
Na místě dnešní chaty p. Hodoňského bývala kovárna. Mezi paní Slaninovou a panem Dencerem stála mléčnice a třeba za Lávičkovými bývala drůbežárna, která tehdy nechyběla snad na žádné vesnici.
Dům paní Lávičkové sloužil svého času i jako mateřská školka. Kaplička měla oplocení s předzahrádkou a místo hasičské nádrže byl rybník s brodem pro povozy.
Změn, kterých se tu odehrálo je o mnoho víc a tak podrobnou historii ještě rozepíši a opatřím několika fotografiemi.
Nohejbal

Nohejbal

Na dnes již značně zrostlém místě bývalo zřízeno dětské hřiště (vedle domu p.Materny). Zde byly prolézačky, překážky pro hasiče a také hřiště. Fotka je z pravidelných setkání, která končila společným táborákem.
Seno

Seno

Dole u potoke, na loukách kolem Havlova mlýna se sušívalo seno.
 hasiči

hasiči

dole z leva: Sýkorová, Růžková, Přibilová(Oncirková),Hrábková (Hlaváčová),Růžková(Kamínková) nad nimi z leva: Aubrechtová, Zíková,Kamínek,Hubálková,Tichá a vedoucí Růžek
divadlo

divadlo

soubor ochotnického divadla
škola

škola

divadelní představení žáků zdejší školy pod vedením učitele Maška
Holostřevy 1931.Foto je pořízené v místech dnešní požární nádrže.Mezi dětmi je i řada dětí z Hlupenova, křížkem označena např. pamětnice Anna Schnablová z jejíž pozůstalosti pochází většina fotografií. Vpravo učitel Josef Salfer z Holostřev, který jako tankista padl 16.2.1942 na východní frontě, jemu věnovaný symbolický pomníček na holostřevském hřbitově je dosud dochován
Holostřevy 1931.Foto je pořízené v místech dnešní požární nádrže.Mezi dětmi je i řada dětí z Hlupenova, křížkem označena např. pamětnice Anna Schnablová z jejíž pozůstalosti pochází většina fotografií. Vpravo učitel Josef Salfer z Holostřev, který jako tankista padl 16.2.1942 na východní frontě, jemu věnovaný symbolický pomníček na holostřevském hřbitově je dosud dochován
1930

1930

Mezi dětmi je opět řada dětí z Hlupenova. Na stěně visí mapa Čechoslowakischen Republik a vlevo je vidět částečně i obraz T.G.Masaryka.
Hospoda

Hospoda

10.jpg
TJ Sokol

TJ Sokol

TJ Sokol

TJ Sokol

TJ Sokol

TJ Sokol

mladší vydání
TJ Sokol

TJ Sokol

žáci kolem roku 1985
přání

přání

Součástí přání k MDŽ je i pracovní fotografie ženy, které bylo věnováno. Důkaz toho, že Holostřevy měly opravdu vlastní úřad.
Kurt

Kurt

Součástí sportovního vyžití byl i tenisový kurt patřící tehdy TJ Sokol.
pouť

pouť

Holsotřevská pouť připadá na první neděli v červnu. Patřily k ní kolotoče, které původně stály na trávníku před hřbitovem, pak na bývalém dětském hřišti pod Petráškovými a na konec na návsi (u kontajnerů).
májka

májka

Pamtujete si na staré narážení a sud? Chladil se v kádi s ledkem a jak šmakovalo...
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Masopust 2015

Masopust 2015

Král(ovna) Jarda Jurčík a paní Brožová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one