Míla

Míla

Míla
Stránky pro Vás do roku 2012 připravovala Milada Huláková, předsedkyně Osadního výboru, spolupracovnice MAS Český les a bývalá členka Občanského sdružení Holostřevy,tel:605105183, email: milada.hulakova@seznam.cz
Kamila

Kamila

Kamila
Od roku 2013 pro vás tyto webové stránky připravuje Kamila Aubrechtová, členka Osadního výboru Holostřevy a Občanského sdružení Holostřevy, tel. 603 189 134, email: tadylka@seznam.cz

Záhlaví stránek

Holostřevy, z.s.

Rok 2016
Vzhledem ke změnám v zákoně jsme museli změnit název z Občanského sdružení Holostřevy na Holostřevy, zapsaný spolek. Proto se teď všude bude objevovat zkratka Holostřevy, z.s. (pod zkratkou už jsme si vyložili spoustu výrazů, ne příliš publikovatelných)


Rok 2013

K 31.5.2013 ukončila předsednictví Milada Huláková a stala se řadovou členkou O.S.Holostřevy.
Od 1.6.2013 je zvolenou přesedkyní sdružení Terezie Pecharová, která byla doposud členkou.
Od 1.10.2013 přibyl nový člen Radek Jurčík, který má na starosti především chod a správu společenské místnosti - lidově u nás zvané "hasičárny".

Rok 2011
Od .... se stala novou členkou Radka Jurčíková
Od .... se stala další členkou sdružení Kateřina Lávičková.

Rok 2010
Již před vznikem sdružení spolupracovalo s MAS Český les a v této spolupráci i nadále pokračujeme.
Od prosince 2010 je Občanské sdružení Holostřevy členem Místní Akční Skupiny Český les, o.s.


Rok 2009

01.12.2009 vzniklo občanské sdružení Holostřevy. Zakládající členky jsou 3 a to Milada Huláková - předseda, Terezie Pecharová - místopředseda, Kamila Aubrechtová - hospodář.
Hlavní úkoly sdružení jsou:
- popularizovat obec a okolí pořádáním nebo spolupořádáním akcí a prezentací na internetu a v tisku
- v rámci sdružení vytvářet a provozovat vlastní internetové stránky , přístupné široké veřejnosti, které by měly být neomezeným informačním zdrojem regionu
- zájem o členství v kolektivu sdružení nepodceňovat zejména u dětí a mládeže
- bohatost společenského a kulturního života obce zajistit spoluprácí na pořádání koncertů, výstav, soutěží, tanečních zábav a plesů i jiných kulturně společenských
akcí
-úzce spolupracovat s orgány města Bor v oblasti zvelebení obce Holostřevy a zlepšení životního prostředí a životních podmínek obyvatel této obce- zejména zajišťovat údržbu obce a podporovat její rozvoj
- provádět publikační a vydavatelskou činnost související s posláním sdružení
- sdružení bude spolupracovat s městským úřadem v rámci i mimo rámec své společensko-kulturní činnosti
- členové sdružení budou obec Holostřevy a město Bor propagovat dle svých možností doma i v zahraničí
- aktivně spolupracovat s organizacemi zřízenými městem a jinými zájmovými sdruženími občanů
Doufáme, že se naše řady rozšíří a díky členským příspěvkům nebudeme odkázáni jen na finanční podporu města Bor.
stanovy.doc  47.62kB
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Masopust 2015

Masopust 2015

Král(ovna) Jarda Jurčík a paní Brožová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one