Míla

Míla

Míla
Stránky pro Vás do roku 2012 připravovala Milada Huláková, předsedkyně Osadního výboru, spolupracovnice MAS Český les a bývalá členka Občanského sdružení Holostřevy,tel:605105183, email: milada.hulakova@seznam.cz
Kamila

Kamila

Kamila
Od roku 2013 pro vás tyto webové stránky připravuje Kamila Aubrechtová, členka Osadního výboru Holostřevy a Občanského sdružení Holostřevy, tel. 603 189 134, email: tadylka@seznam.cz

Záhlaví stránek

Shůzka sdružení 08.01.2010
1) Bylo ustanoveo vedení sdružení
předseda - Milada Huláková
místopředseda - Terezie Pecharová
hospodář - Kamila Aubrechtová
2) výše členského příspěvku je stanovena na 50kč/měs
3)na základě zvolení osadního výboru bude vyvoláno jednání se starostou města Bor o činnosti sdružení a návrzích na chod obce
4) bude podána písemná žádost na město o finanční příspěvek na chod o.s.
5) zajištění posezení při masopustním průvodu
6) o.s. vyvolalo a zorganizovalo volbu osadního výboru
7) zvolené priority, které chce o.s. prosadit
- zřízení nové nástěnky a její lepší umístění
- vymalování autobusových zastávek a prořezání stromů v okolí
- zřídit lavičky na hřbitově a u kapličky
- zřízení odpadkových košů
- oprava kapličky a její zabezpečení = možno realizovat svépomocí
- dokončení nátěru pomníku
- všechny rozjednané věci - nádrž, hasičárna....
08.03.2010 jsme navštívili radnici města Bor s pana starostu Myslivce.
Seznámili jsme ho s činností o.s.Holostřevy a požádali o sponzorský dar. Bohužel ten nebyl schválen jako jednorázový bezúčelový příspěvek, ale můžeme žádat na jednotlivé akce, jejichž účelnost doložíme. Tak jsme také již učinili na Velikonoční zdobení, kde nám příspěvek byl poskytnut. Z něj bylo hrazeno občerstvení, sladkosti pro děti a nákup barev a ozdobného materiálu.
Dále jsme projednali potřebu vybudování kulturního zázemí v obci. Panu starostovi jsme jako možnou alternativu, kterou by mohli využít všechny obce vč. Boru, navrhli zakoupení párty stanů. S příslušným odkazem a cenovou nabídkou byl pan starosta seznámen a věc slíbil projednat na radě města. Rada koupi schválila a tak se do budoucna můžeme těšit, že se nový stan objeví i u nás ve vsi.
Posledením bodem bylo vyřešit bezútěšnou sytuaci s budovou bývalé školy a pozemkem k ní přilehlým. Na něm je volně přístupná veškerá suť a stavební materiál. Tento objekt doslova hyzdí ráz obce. Pan Myslivec přislíbil věc řešit. Bohužel musí být předpisům učiněno zadost a vše musí projít úřední cestou. To znamená, že se celá věc potáhne min, několik týdnů.
Jak vidíte tak jednání bylo úspěšné a my můžeme svojí činností zvelebovat naší obec a přispívat k jejímu kulturnímu rozvoji.
06.10.2010 proběhla schůzka sdružení.
Projednalo se hospodaření s penězi a možnost žádostí o finanční příspěvek na akce sdružení.
Hodnocení proběhlé akce Bramborové hody, kdy sdružení hradilo ze svého rozpočtu skupinu Corchen. Akce byla vydařená.
Bylo upuštěno od pořádání Drakiády (pro nevyzpytatelnost počasí) a Zabijačkových hodů ( raději se zaměříme na akci pro širší okruh občanů a dětí).
Byla probrána organizace Posvícení (kdy sdružení zaplatí Kladrubské dudáky a z dobrovolného vstupného zainvestuje nákup rámečků na fotky do společenské místnosti) a brigády, lampionového průvodu(s překvapením pro děti hrazené z rozpočtu sdružení) a možnosti Mikulášské besídky.
28.10.2010 proběhla organizační schůzka sdružení
Byla projednána organizace Lampionového průvodu s překvapením pro děti.
Předpokládané náklady na realizaci překvapení ve výši 2 000,-Kč uhradí sdružení ze svého rozpočtu.
V prosinci zrealizuje sdružení Mikulášskou besídku pro děti a rodiče. Termín 4.12.2010 od 17h ve společesnké místnosti. Předpokládané náklady na tuto akci činí 1 500Kč a sdružení je uhradí ze svého rozpočtu.
Sdružení se hlásí do soutěže MAS český les O nejhezčí vánoční strom. Schůzka k této soutěži proběhne na faře 28.11.2010 od 14h - bude možno vyrábět ozdoby nebo je již třídit z dodaných. Výherci obdrží: 1. místo 5 000kč, 2. místo 3 000,-kč, 3. místo 2 000,-Kč.
Na rok 2011 je pro zatím plánován Kurz výroby šperků a realizace Josefovské zábavy.
Daůší podrobnosti budou dojednány s aktuálností.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Masopust 2015

Masopust 2015

Král(ovna) Jarda Jurčík a paní Brožová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one