Míla

Míla

Míla
Stránky pro Vás do roku 2012 připravovala Milada Huláková, předsedkyně Osadního výboru, spolupracovnice MAS Český les a bývalá členka Občanského sdružení Holostřevy,tel:605105183, email: milada.hulakova@seznam.cz
Kamila

Kamila

Kamila
Od roku 2013 pro vás tyto webové stránky připravuje Kamila Aubrechtová, členka Osadního výboru Holostřevy a Občanského sdružení Holostřevy, tel. 603 189 134, email: tadylka@seznam.cz

Záhlaví stránek

Osadní výbor

Dne 5.11.2014 se sešli obyvatelé Holostřev (pár jich dorazilo), kteří se dohodli na novém složení Osadního výboru Holostřevy.

Nově byl tedy zvolen sedmičlený O.V. v následujícím složení:
Aubrechtová Kamila
Aubrecht Stanislav
Čampula Milan
Frouz Robert (Elva)
Huláková Milada
Jurčíková Radka
Lávičková Kateřina

Členové O.V. si jako předsedkyni zvolili Miladu Hulákovou.
Dne 11.11.2014 se sešli noví členové O.V. Holostřevy na místní faře, kde si zvolili předsedu výboru a naplánovali akce do konce roku 2014 a na rok 2015.
Hlavním tématem bylo dořešení osvětlení u nově postavených rodinných domů a také u domů, kde se s problémy nedostatečným veřejným osvětlením dosud potýkali.
Další témata k řešení:¨
vyčištění potoka, popř. přítoku do vsi
vyčištění požární nádrže, příp. její revitalizace
odizolování hasičárny z důvodu neustále vlhkosti a šířící se plísně uvnitř objektu
kulturní a společenské akce do konce roku (bude zveřejněno v záložce Akce 2014, popř. v zál. Aktuálně)
Na schůzi dne 29.11.2013 bylo vzneseno několik požadavků na rok 2014. Týkalo se to oprav, zkrášlení památek, výsadby zeleně apod... Po úvaze a poradě se zástupci města Boru jsme písemně zažádali o některá opatření a novinky na následující rok.
Jak vše dopadlo bude známo na začátku března, kdy zveřejníme body, schválené nebo neschválené zástupci města Boru.
V pátek 29.11.2013 od 18 hodin se koná veřejná schůze osadního výboru. Zveme všechny obyvatele, kteří se chtějí aktivně zúčastnit, ať se dostaví.
V neděli 06.02.2011 jsme se sešli ve společenské místnosti k volbě osadního výboru na další období.
Po diskuzi bylo zvoleno, že funkci osadního výboru převezmou členky Občanského sdružení Holostřevy.
Kamila Aubrechtová
Milada Huláková
Radka Jurčíková
Kateřina Lávičková
Terezie Pecharová
Z jednání na místě vzešli dotazy i s návrhy na řešení některých problémů. Pro první setkání osadních výborů v Brou je nasbíreno několik podnětů, které budou v řešení. Místní občané ale musí počítat s tím, že se na realizaci svých podnětů budou také podílet. To je základním předpokladem pro fungování současného osadního výboru.
Termín konání schůzek oasadních výborů v Boru zatím není znám a tak i konkrétní návrhy zveřejníme až po schůzce místního osadního výboru s vámi občany.
07.02.2010 byl na faře zvolen Osadní výbor. Podle předložené účastnické listiny se volby zúčastnilo 39 občanů. Zvoleni byli:
Aubrechtová Kamila
Čampula Milan - předseda
Frouz Robert
Jurčík Jaroslav
Pecharová Terezie
Zvolená byla i Milada Huláková, která z osobních důvodů od členství ve výboru upustila.
Další týden se výbor sejde a zvolí si svého předsedu. Dále předá potřebné dokumenty zastupitelstvu města Bor ke schválení.
Jednání výboru v obci je veřejné a termíny po jejich odsouhlasení budou na těchto stránkách zveřejněny. Vítáni jsou všichni občané.

VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA MĚSETA BOR VYPRŠELO VOLENÉ OBDOBÍ NAŠEHO OSADNÍHO VÝBORU! Budou se tedy konat volby nové na další 4 roky. Kdy se bude volit, jak a kde se dozvíte.
V březnu proběhla na městském úřadu v Brou schůzka Osadních výborů. Na této schůzce, která byla 1. od komunálních voleb v roce 2010, jsme se dozvěděli o aktuálních problémech některých obcí. Paní místostarostka požádala všechny předsedy osadních výborů o zaslání jejich požadavků, návrhů či připomínek k realizaci v letošním roce. Spolu s plánem akcí a případnými žádostmi o finanční příspěvek.
I my jsme tak učinily a seznam zaslali. Bohužel na této schůzce nebylo stanoveno datum dalšího jednání a tak se musíme po jednotlivých bodech ptát.
Seznam námi předložených návrhů a s ním i seznam toho co jsme jako osadní výbor(nebo občanské sdružení) zatím realizovali je v příloze.
Mrzí nás šíření nepodložených inforamcí o nečinnosti či snad zániku občanského sdružení Holostřevy. Bohužel někteří lidé si stále nezvykli, že pokud chci něco dostat musím napřed sám něco dát. Jako například účastnit se brigád nebo přijít s nějakým konkrétním návrhem řešení svých požadavků. Také si ještě mnozí neuvědomili, že nic není zadarmo a je třeba společně přidat ruku k dílu. Ale jsme optimisti a věříme, že se nám časem a společným úsilím podaří smýšlení těchto lidí změnit.
15.6.2011 se  sešli předsedové osadních výborů na městském úřadě v Boru k druhému jednání. Přítomno bylo 7předsedů z 9 zřízených osadních výborů.

Za osadní výbor Holostřevy byly znovu zmíněny požadavky, které byly již předloženy v písemné podobě na první schůzce a projednáno několik nových dotazů.

Fasáda na společenské místnosti Hasičárna by měla být započata na podzim - podle vyjádření pana Havlíčka se s tím takto počítá. V současné době zedník pracuje na obnově hospody v Damnově.

Občanským sdružením i osadním výborem již 2 roky upomínaný problém kolem stavby pana Chejnovského - budova bývalé školy. I přes neustálé urgence nebyla zatím odklizena veškerá suť z pozemku. Pan Havlíček vysvětlil, že byl pan Chejnovský informován a sám přislíbil suť odstranit do 30.6.2011. Pokud tak neučiní bude s ním zahájeno správní řízení ze strany města Bor.

Návrh na zřízení přídavného veřejného osvětlení na osvětlení stávající na rohu u čísla pop. 79 směrem na cestu k bytovce a čp 82 bude podle pana Havlíčka prověřeno bývalými pracovníky pana Hubálka (elektroinstalace). Jednalo by se o tzv. halogenitové světlo - tedy světlo,které by nemělo oslňovat. Ale pokud je zde již jedno osvětlení instalována tak přidání dalšího by neměl být problém.

Svoz odpadu - není problém domluvit se s městem a svoz organizovat. Při požadavcích obyvatel město přistaví traktor a svoz zajistí v jakýkoliv domluvený den.

Dále byla připomínkována prkna na zabezpečení pískoviště na dětském hřišti.

Předsedy ostatních výborů bylo zmíněno nedodržování vývozů veřejných kontejnerů na tříděný odpad. Pan Havlíček zjistil, že s firmou Ekodepon je zajištěna smlouva následujícím způsobem: od dubna do září mají být kontejnery vyváženy 1x14dní, od října do března 1xměsíčně. Firma Ekodepon bude požádána o dodržování sjednaných vývozních termínů. Občany žádáme, pokud si všimnou, že termíny nejsou dodržovány, aby nám tuto informaci sdělili.

Jak to vypadá s požadavky osadního výboru Holostřevy jsme podali informativní písemnou žádost 5.7.2011. Po obdržení odpověď zveřejníme.

1
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Masopust 2015

Masopust 2015

Král(ovna) Jarda Jurčík a paní Brožová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one