Míla

Míla

Míla
Stránky pro Vás do roku 2012 připravovala Milada Huláková, předsedkyně Osadního výboru, spolupracovnice MAS Český les a bývalá členka Občanského sdružení Holostřevy,tel:605105183, email: milada.hulakova@seznam.cz
Kamila

Kamila

Kamila
Od roku 2013 pro vás tyto webové stránky připravuje Kamila Aubrechtová, členka Osadního výboru Holostřevy a Občanského sdružení Holostřevy, tel. 603 189 134, email: tadylka@seznam.cz

Záhlaví stránek

Turistické cíle v Holostřevech

Obec Holostřevy, stejně jako plno dalších měst a obcí, leží v CHKO Český les.

Charakteristika
Český les tvoří pohraniční pohoří od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les. Je geomorfologickým pokračováním Šumavy.
Do roku 1990 byla velká část oblasti v hraničním pásmu a tím byla veškerá hospodářská činnost dosti omezena. Většina obcí s odsunem německého obyvatelstva zanikla, což přispělo i k tomu, že se jedná o území relativně nenarušené lidskými zásahy. Velkoplošná ochrana tohoto území nebyla v minulosti zvažována právě z důvodů existence hraničního pásma, i když si ochrana přírody uvědomovala přírodovědecký význam celé oblasti.
Dnes se ukazuje význam Českého lesa z hlediska ochrany přírody v podobě původních lesních společenstvech na různých stanovištích, které jsou cenné pro svoji zachovalost v rámci celé České republiky. Jedná se o různá společenstva bučin a jedlobučin až o podmáčené smrčiny a vrchoviště s výskytem borovice blatky.
Český les se stále více ukazuje jako významné studijní území vývoje vegetace v jednotlivých sukcesních stádiích v jednotlivých vegetačních stupních na plochách obcí zaniklých po druhé světové válce.
Základní údaje
Rozloha: 473,42 km2
Vyhlášení: nařízením vlády č. 70/2005 Sb.
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
• 1 národní přírodní rezervace
• 1 národní přírodní památka
• 16 přírodních rezervací a 1 se připravuje na vyhlášení
• 5 přírodních památek
Naše obec může nabídnout několik zajímavých zastávek.

Kostel sv. Mikuláše ve správě Komunity Noe
Pokračování našeho společného díla.
Jak už asi víte, od Ministerstva kulury ČR jsme letpos získali 220.000Kč na opravu našeho kostela. Město Bor přispělo částkou 20 000 Kč, která nám pomůže s nutným spolufinancováním získané dotace. Opravy plánované pro rok 2010 by měly být dokončeny v listopadu.
Kostel sv. Mikuláše
Kostel

Kostel

Březen 2013 s novou věžičkou
Interiér

Interiér

Ozdobení vánočního stromu 2011
kostel

kostel

Kostel sv. Mikuláše prochází díky komunitě Noe postupnou rekonstrukcí.
Havlův mlýn (nyní "U Vainara")
Havlův mlýn

Havlův mlýn

Ztrouchnivělý rozcestník u mlýna
Pohled z cesty
Pohled z cesty
Zachovalé

Zachovalé

mlýnské kolo
Dvorek

Dvorek

Havlův mlýn na Kosím potoce
Kosí potok a Skalky
Kosí potok a Skalky
cyklostezka
Okolní krajina je jako stvořená pro pěší turistiku, cyklo turistiku, agroturistiku nebo třeba kempování.
Pokud se vydáte na cesty v parných letních dnech, můžete se příjemně osvěžit u Havlova mlýna nebo třeba zabrousit o kousek dál po proudu, kde se rozprostírá Výrovský rybník.
V údolí potoka u Havlova mlýna se nacházejí rozprostřené louky a mokřiny plné života. Nedaleko je také postavená přírodní kuchyně, která slouží táborům nebo kempařům. Kousek od kuchyně je samozřejmě i studánka.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Masopust 2015

Masopust 2015

Král(ovna) Jarda Jurčík a paní Brožová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one